About Us

Elt-Kit dergisi İngilizce öğretme ve öğrenme süreçlerindeki niteliğin artırılmasına katkı sunmak amacıyla uygulamaya yol gösterici yazıların yayınlandığı mesleki ve popüler bir dergidir. 

Dergimiz İngilizce öğretmenlerine, öğretmen adaylarına, araştırmacılara, İngilizce öğretimi konusunda liderlik ve koordinatörlük yapan uzmanlara (program geliştirme, ölçme değerlendirme, yönetici, vb.) ve aslında İngilizce eğitimi konusuyla ilgilenen herkese yönelik yazılara yer verir.

Elt- Kit dergisi, bir eğitim öğretim yılı içerisinde, güz döneminde 4 sayı ve bahar döneminde 4 sayı olmak üzere 8 kez yayınlanır.  

Elt- Kit dergisi İngilizce eğitimine yönelik farklı bakış açılarına yer vermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle dergide çıkan yazılar, aksi belirtilmedikçe, yayın kurulunun ve yayıncı kuruluşun görüşleri ve bakış açısı olarak değerlendirilmemelidir.  

Dergide çıkan yazılarla ilgili görüş, öneri ve diğer her türlü geri bildirim için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Copyright © 2020 ELTKIT. All rights reserved.